ENILLWYR CENEDLAETHOL 2015Picture 1

Gwnaeth, Hannah, Holly Beth, Evie a Gwennan gynrychioli'r Ysgol yng Ngystadleuaeth Llywodraeth Cymru - Y Criw Mentrus - Syniadau Mawr Cymru ar yr 19eg o Fawrth 2015. 

Gwobrwywyd yr Ysgol fel Enillwyr Cenedlaeathol am eu syniad busnes o greu cardiau cyfarchion i ddathlu Canmlwyddiant Dylan Thomas. 

Mae'r cardiau ar gael o'r Ysgol ar 01994 427228