Cymdeithas Rieni ac Athrawon  

Yn ystod y cyfarfodydd, bydd y Pennaeth a'r Staff yn bresennol i: 

  • rhoi gwybodaeth am yr Ysgol
  • rhoi gwybodaeth am faterion diweddar ym myd addysg
  • gwrando ac ymateb i bryderon, neu gofynion rieni ynglyn a'u plant neu'r cwricwlwm.

Bydd yr Ysgol hefyd yn ceisio trefnu siaradwyr addysgol i annerch y rieni ar faterion addysgol pan yn bwrpasol, ee dysgu mathemateg, dysgu darllen ayyb.

Mae croeso cynnes i bob rhiant fod yn rhan o'r Gymdeithas hon.

 

Items for sale

Free to a good home!
Hamster cage and accessories
Large 50cm cage, needs new tubes.
Includes wheel, hamster ball, rocket, see-saw, feeding bottle and bedding.
Contact Ali Bell (Rosie and Fin's mum)