We Are Honest We Are Kind And Helpful We Listen  We Look After Property  We Work Hard

Rydym yn honest
(Gwerth Cristnogol - Gonestrwydd) 

Rydym yn garedig ac yn helpu
(Gwerth Cristnogol - Caredigrwydd) 

Rydym yn edrych ar ol eiddo
(Gwerth Cristnogol - Parch)

Rydym yn gwrando
(Gwerth Cristnogol - Cwrteisi) 

Rydym yn gweithio'n galed
(Gwerth Cristnogol - Dyfalbarhad) 

 

Seren yr Wythnos

Wythnos 27.09.13 

Holly am wneud ymdrech fawr gyda'i gwaith (Dyfalbarhad)
Tegan am wthio'i hun i wella (Dyfalbarhad)
Kaiden am wisgo'n annibynnol (Dyfalbarhad) 

 

 

GWOBR Y PENNAETH

EIN BYDIS 

Gwaith ein Bydis amser chwarae yw helpu gyda dyletswydd a helpu ffeindio ffrind i chwarae. Gallant hefyd helpu gyda unrhyw broblem. Os oes angen rhywun i chwarae gyda chi, ewch i'r Fainc Cyfeillgarwch - byddwch chi ddim yna'n hir!!

Ein Llysgenhadon Gwrth Fwlian

Kallum And Eve

Eleni Eve a Kallum o Flwyddyn 6 yw ein Llys Genhadon Gwrth Fwlian. Byddant yn cael eu cefnogi gan Holly Beth a Hallie o Flwyddyn 5. Byddant yn trefnu gweithgareddau i hybu perthnasau da a rhoi awgrymiadau ar sut allwn ni weithio, chwarae a dysgu gyda'n gilydd o fewn a thu allan i'r dosbarth.  

Holly Beth And Hallie

Bydd ein Cyngor Ysgol, a Phwyllgorau Eco a Masnach Deg gyda'n Llys Genhadon Efydd yn sicrhau bod syniadau'r plant yn cael eu clywed. Am fwy o wybodaeth, ewch i'w tudalennau ar y wefan hon.