Ar gyfer ein Cwrdd Diolchgarwch eleni, gwnaeth y plant benderfynu codi arian tuag at BOBATH, elusen Cerebral Palsy. Gwnaeth Y Parchedig Bryan Witt fynychu'r Gwasanaeth a thrafod gyda'r plant am neges diolchgarwch drwy ail-drefnu llythyrau BOBATH i gyfleu'r neges.

Bydd yr Ysgol yn cynnal diwrnod 'Welshcake and Wellies' ym mis Tachwedd i godi mwy o arian.